Dr.Öğr.Üyesi
Hüseyin AYDOĞAN
Birim
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü